John Bakkebø, cand. jur., cand. real.

Parkveien 79
0254 Oslo
Telefon: 22 41 19 45
Mobil: 91 30 03 18
E-mail: john@bakkebo.no
Hjemmeside: www.bakkebo.no
Foretaksnummer: 981 789 172 MVA

Curriculum Vitae

Personalia

Født 1946, bosatt i Oslo.

Utdannelse

1964 Examen artium, reallinjen.

1965 Studentfagkurs Bergens Handelsgymnasium

1972 Cand.real. fra Universitetet i Bergen, fysikk hovedfag, matematikk, kjemi og EDB

1996 Cand. jur. fra Universitetet i Oslo

Yrkeserfaring

15.12.70-31.12.73 Programmerer ved Hygienisk Institutt, Universitetet i Bergen.

1.9.72-1.10.73 Militærtjeneste Sjøforsvaret, SFK, ansvar for EDB-system med lagerstyring/ lagerregnskap on-line.

1.1.74-30.4.75 Systemutvikler/ Prosjektleder ved Bergen Mekaniske Verksteder, EDB-avdelingen.

1.5.75-28.2.76 EDB-sjef i A/S Nordlandsdata

1.3.76-25.5.86 Disponent i A/S Nordlandsdata, som var en av Nord-Norges største datasentraler, med tilbud til bank, næringsliv og offentlig sektor.

1.6.86- Egen konsulent-virksomhet i Oslo, innen EDB, organisasjon, strategi, ledelse, kvalitetsstyring, forretningsutvikling og styreverv.

1.12.98-30.11.2000 Advokatfullmektig i adv.fa. Aars-Rynning.

1.12.2000-1.9.2010 Advokat, egen praksis.

Tillitsverv

1979-1981 Formann i Data-Ringen, som var en samarbeidsorganisasjon av datasentraler.

1978-1983 Medlem av styret i Norske Datasentralers Landsfor­bund.

1983-1986 Formann i Norske Datasentralers Landsforbund.

1985-1986 Formann i styret i PC-Ringen A/S, som var en kjede av PC-forhandlere.

1986-1990 Medlem av Datapolitisk Råd, som var et rådgivende organ for regjeringen.

1993-94 Medlem av styret i Winix AS, som var et heleid statlig aksjeselskap.

For øvrig styremedlem i diverse aksjeselskaper.

Kompetanse / fagområder

Alle ledelsesfunksjoner, prosjektledelse etc. operativt, og rådgivning/opplæring innen disse områder. Utstrakt forretningsmessig erfaring innen tjenesteyting, handel og produksjon.

Bistand ved klarlegging av nye forretningsmuligheter, bedriftsetableringer og styreverv. Juridisk kompetanse og lang erfaring i ulike avtaleforhold, innkjøp o.l., spesielt innen IT-området.

Utforming av strategier generelt, og delta i konkrete strategiprosjekter. Spesielt utforming av IT-strategi som del av bedriftens totale strategi. Intern organisasjon ved innføring av IT, og hvordan verktøyene må brukes for å gi produktivitets-effekter. Klarlegge nye forretningsmuligheter ved bruk av IT.

God oversikt over IT-området. Lang tidligere erfaring med stormaskin og systemutvikling. God innsikt i bruk av kontorstøtte-systemer på PC og systemutvikling ved bruk av 4GL-verktøy på PC. Arbeidet med større lagerstyringssystem, salg og innføring av løsninger innen bank, næringsliv og offentlig sektor.

Kvalitetsstyring av produksjon og organisatoriske prosesser etter internasjonale standarder (ISO 900x). Deltatt i utvikling av diverse systemer for internkontroll (HMS) og kvalitetsstyring.